Taj  materijal mogao  je  biti  ugljen ili  možda neki drugi material koji se zadržao na vrhovima oruđa, pa je prilikom povrede trajno ostao u koži. Tetoviranje je najvjerojatnije nastalo u vrijeme kada je čovjek počeo sa oslikavanjem pećina.

   Prema  nekim  istraživanjima  pretpostavlja se  da  je  tetoviranje bilo rašireno već u doba paleolitika (10.000-38.000 god.p.n.e.). Arheološki nalazi iz tog doba potvrđuju takve pretpostavke. "Instrumenti za tetoviranje’’ koji su nađeni na nekim lokacijama sadržavaju glinene posude sa ostatkom boja najčešce tamno crvene) i oštre igle napravljene od kosti. Igle bi bile umočene u glinene posude sa bojom, a zatim bi ubodima igle
PRVE TETOVAŽE


Igla za tetoviranje u gornjem lijevom kutu
(Bornholm muzej, Ronne, Danska)

Igle  za  tetoviranje  iz  brončanog  doba
(Vesthimmerland muzej, Aars, Danska)

Motivi koje je čovjek oslikavao  povezani  su  sa  mističnim i magičnim  obilježjima toga vremena, smatrajući da slike koje izraduju mogu biti povezane sa nadnaravnim poganskim božanstvima. Tetoviranje u svom početku nije imalo umjetnički aspekt nego religiozni. Oslikavajuci tijelo likovima životinja, čovjek tog doba vjerovao je da će imati zaštitu poganskih božanstava te da će dobiti snagu koja je potrebna u lovu, a samim tim i veću mogućnost preživljavanja.

   Tetoviranje je staro skoro kao sama ljudska povijest. Pretpostavlja se da je prva tetovaža nastala sasvim slučajno kada su se pojedinci, potrebljavajući razna oruđa povrijedili, i u isto vrijeme došli u dodir sa pigmentom nekog materijala koji je slučajno ušao  u  kožu.
boja bila unašana u kožu. Također, glinene  i kamene figurice nađene na tim lokacijama imaju na sebi ugravirane dizajne koji najvjerojetnije predstavljaju tetoviranje s takvim instrumentima. Ipak, s većom sigurnošću možemo reći da arheološki nalazi iz brončanog doba potvrđuju kako je tetoviranje bilo rasprostranjeno u to vrijeme. 


1   2   3   4   5   6
Naslovna | Tattoo Galerija | Tattoo Katalog | Higijena i Zacjeljivanje | Povijest | Linkovi | Info | E-mail | Studio
Tattoo Studio
B.Jurjeva 8
23000 Zadar
Radno Vrijeme:
10-13 i 17-20

Informacije i narudjbe na
098/178 66 22
ili
tattoo@zd.t-com.hr